Pitech tại triển lãm SmartIoT với chủ đề “Đảm bảo an toàn và an ninh trong kỷ nguyên IoT”

Ngày 24/10/2018, Pitech đã tham gia tại triển lãm SmartIot 2018 mang tầm cỡ quốc tế tại Sheraton Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên Pitech chính thức bước ra và trình diễn những giải pháp IoT của mình cho khách hàng. Sau khoảng thời gian kinh doanh sản phẩm hơn một năm, giờ đây khách hàng đã có thể tiếp xúc, hiểu rõ về hướng đi của Pitech cũng như tương lai của sản phẩm mà chính người dùng đang trải nghiệm.
Giải pháp IoT về an ninh bảo mật của Pitech đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của những nhân vật nòng cốt trong việc phát triển xã hội định hướng IoT 4.0 cũng như khách tham quan.

Một số hình ảnh về Pitech trong ngày triển lãm Smart IoT 2018 với chủ đề “Đảm bảo an toàn và an ninh trong kỷ nguyên IoT”

smart IoT

smart IoT

smart IoT

smart IoT

smart IoT

Các thông tin về giải pháp bảo mật IoT của Pitech trong buổi triển lãm SmartIoT sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bài viết sắp tới.